Healing op afstand:                     
Healing in persoon:                     
Helende tekst:      
Vergevingstraject:     

Na afloop van een healing op afstand ontvang je een e-mail met een verslag van wat er in de healing is gebeurd. Soms staat daar ook wat 'huiswerk' in om te doen en eventueel advies dat ik tijdens de healing voor je heb doorgekregen.
© Mariken Zwart, 2005-2021. Alle rechten voorbehouden.
Woningen/gebouwen

Straling neutraliseren in huis:
Huisbehandeling:     € 325,-,
als volgt te betalen:
het basistarief ad € 75,- te betalen bij het aanvragen van een huisbehandeling;
het resterende bedrag ad € 250,- contant te
betalen bij het huisbezoek, of overmaken uiterlijk één week vóór de datum van het huisbezoek.

Straling neutraliseren in een ander gebouw
dan een woning: prijzen op aanvraag.

Kosten voor zakelijke objecten en andere gebouwen en terreinen zijn op aanvraag. Hiervoor geldt een aangepast, zakelijk tarief*, afhankelijk van de grootte en aard van het pand, de aard van de daarin aanwezige apparatuur en eventuele andere relevante factoren.

Klik hier om een huisbehandeling aan te vragen.
English
Home
Woning energetisch reinigen
Indien op afstand:€ 65,-
Indien ter plekke, dan
komt er € 55,- bij voor
reiskosten en reistijd:  € 120,-

Kosten voor reiniging van zakelijke objecten en andere gebouwen en terreinen zijn op aanvraag. Hiervoor geldt een aangepast, zakelijk tarief.* 


€   69,-
€   85,-
€   69,-
€ 195,-
* De tarieven voor particulieren zoals vermeld op deze website zijn geen indicatie voor de zakelijke tarieven.