Healing en andere consulten veronderstellen een vertrouwensrelatie tussen cliënt en healer, omdat er veel persoonlijke informatie aan de orde kan komen en details over iemands leven, gevoelens, gedachten en gedragingen. Om je als cliënt veilig te voelen, is het noodzakelijk dat je erop kunt vertrouwen dat deze persoonlijke informatie te allen tijde tussen jullie tweeën blijft.

Ik behandel alle informatie van cliënten, of het nu persoonlijke gegevens zijn of details over iemands leven, als strikt vertrouwelijk en geef deze nooit door aan derden.

Onder vertrouwelijkheid valt ook dat healings op afstand alleen worden uitgevoerd op iemands expliciete verzoek daartoe en nooit zonder iemands medeweten en toestemming.

Home
© Mariken Zwart, 2005-2021. Alle rechten voorbehouden.
English