© Mariken Zwart, 2005-2021. Alle rechten voorbehouden.
English
Maak je leefomgeving geheel vrij van
schadelijke straling

Ja, dit kan. Met een bijzondere methode, die blijvend werkt.
Slechts één behandeling is voldoende om in de gehele woning plus eventuele tuin, balkon, dakterras, etc. alle aanwezige straling onschadelijk te maken.
Draadloze apparaten zoals mobiele telefoon, DECT-telefoon, laptop worden eveneens door deze methode geneutraliseerd, zelfs zodanig dat ze ook buiten de woning stralingsveilig blijven.
Je hoeft hiervoor geen apparaten, stenen, bollen of wat dan ook aan te schaffen. Deze methode maakt gebruik van een heel andere benadering. 
Hier lees je er alles over.

Inleiding
Over deze bijzondere methode
Om welke straling gaat het?
Hoe werkt het?
Voordelen van deze methode
Zelfs voor je auto
Bijzondere eigenschappen van deze methode
Hoe weet je of het echt werkt?
Aardstralen
Wat is er allemaal in de behandeling inbegrepen?
Hoe blijvend is de harmonisatie?
Garantie
Wat kost het?
Vraag een huisbehandeling aan
Je werkplek
Ook aanvragen buiten Nederland mogelijk
Ervaringen van cliënten


Inleiding
Hoewel veel mensen er niet zo bij stil staan, leven we in een zee van voor ons schadelijke straling, die alleen nog maar heftiger wordt. Smartphones, UMTS-masten en WiFi zijn overal, zodat we vrijwel constant aan deze straling worden blootgesteld. Mensen die hier gevoelig voor zijn, weten dit maar al te goed. Maar ook als je er niet merkbaar last van hebt, is deze straling belastend voor je lichaam en gevaarlijk voor je gezondheid. Er komen steeds meer wetenschappelijke studies die dit aantonen, zie bijvoorbeeld op deze site:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken.
Het is daarom verstandig om te kijken of je de hoeveelheid schadelijke straling in je leven, en zeker in je eigen huis of op je werkplek, kunt verminderen.

Gelukkig is het niet meer nodig om weerloos over-geleverd te zijn aan de straling die in het moderne leven van zoveel kanten op ons afkomt. Dat is voor iedereen goed nieuws, maar zeker voor baby's en kinderen, en voor mensen die merkbaar klachten ondervinden van de straling in hun leefomgeving, wat betreft hun gezond-heid, hun slaappatroon of hun energieniveau.
Met één behandeling is het nu mogelijk het gehele huis vrij te maken van alle daarin aanwezige schadelijke straling, doordat de aard van de straling van belastend wordt veranderd in onbelastend voor het menselijk lichaam, dieren en planten. De straling is dan niet langer schadelijk voor het lichaam en de gezondheid. Je kunt met een gerust hart in huis vertoeven, tv kijken, aan de pc zitten, bellen met een draadloze telefoon of je mobieltje en gezond slapen, ook al is er een stopcontact vlak bij je hoofd, bevindt zich een tv bij het voeteneind en staat er een elektrische wekker naast je bed. Ik noem dit het neutraliseren of harmoniseren van de straling.


Over deze bijzondere methode
Deze stralingharmoniseringsmethode is mij aangereikt door de engelen, en hij werkt ogenblikkelijk en blijvend! Simpelweg alle vormen van straling in je huis worden erdoor onschadelijk gemaakt.
Hoe kan dit?
De energetische ontwikkelingen op aarde gaan in een steeds sneller tempo, en dan heb ik het over de nieuwe spirituele en kosmische energieën die de aarde bereiken. Hierdoor is er steeds meer mogelijk op bijvoorbeeld het gebied van healing en treden in steeds kortere tijd effecten op. Dit merk ik ook in mijn healingpraktijk.
Ikzelf ben al vele jaren geleden begonnen met het aanschaffen van allerlei producten om mijzelf en mijn levenspartner te beschermen tegen schadelijke straling. Eerst kon je allerlei diodes en andere kleine chips of stripjes aanschaffen die je dan op alle elektrische apparaten en lampen in je huis moest plakken. Voor je mobiel moest je dan weer een apart dingetje kopen. Er waren ook vindingen die je op je elektriciteitsmeter en de stoppenkast kon zetten. Later ontdekte ik grotere voorwerpen, die je in huis kon neerzetten en die een bereik hadden van een bepaald aantal meters, zodat ze je hele woonoppervlak konden beslaan.
Ik heb al deze soorten aangeschaft en dan ben je al met al behoorlijk wat geld kwijt. En nog was mijn huis niet gezond qua straling, als ik met de pendel ging meten. Ik wil zeker niet beweren dat er geen goede producten op de markt zijn, maar het is pas sinds ik deze methode van de engelen doorgekregen heb dat mijn huis helemaal stralingsveilig is. Daarom ben ik hier enorm enthousiast over. Ik vind het erg fijn om ook bij anderen de woonomgeving op deze prachtige en efficiënte manier gezondheidsvriendelijker te maken.


Om welke straling gaat het?
Het neutraliseren of harmoniseren geldt voor alle soorten ongezonde straling:
-elektrische straling afkomstig van                             stopcontacten, leidingen, de meterkast en alle           elektrische apparaten in je huis, ook bijvoorbeeld van een inductiekookplaat, die grote magnetische velden genereert;
-straling van draadloze apparaten, zoals                     draadloze telefoons (DECT), babyfoon,                     computerapparatuur, WiFi;
-straling van beeldschermen (tv, pc, laptop);
-straling van mobiele telefoons;
-straling van alle soorten zendmasten die je huis         binnendringt, zoals UMTS, WiMAX, etc.;
-straling van hoogspanningslijnen of                            elektriciteitshuisjes in de buurt van je woning;
-straling van de magnetron (hoewel het altijd gezonder blijft om geen magnetron te gebruiken);
-straling van militaire bases en radar;
-straling van de zogenaamde "slimme energie              meter";
-en zelfs aardstraling, zie verderop.


Hoe werkt het?
Met behulp van een biotensor meet ik op verschillende plaatsen de aard van de straling die in het huis aanwezig is. Dat wil zeggen: ik meet of de diverse aanwezige velden en soorten straling belastend, schadelijk of verstorend zijn voor het menselijk lichaam (en voor andere biologische systemen, zoals dieren en planten). Je kunt dus met eigen ogen zien of de straling schadelijk is of niet. De biotensor geeft ook aan of het elektrische, zendmast- of aardstraling is die in jouw huis overheerst. Indien voor het menselijk lichaam ongunstige straling aanwezig is, wat gewoonlijk het geval is, kan deze ruimte, bijvoorbeeld een kamer of een hele woning, zelfs een heel gebouw, of zelfs een ruimte in de open lucht zoals een tuin, m.b.v. een bepaalde healingtechniek blijvend worden geharmoniseerd. Hierdoor wordt alle straling die in deze ruimte aanwezig is alsmede de straling die deze ruimte van buitenaf binnenkomt, onschadelijk voor het lichaam. Dit wordt bewerkstelligd door de harmonie die middels deze healingtechniek in de betrokken ruimte wordt gecreëerd. Hierdoor wordt alle aanwezig en alle binnenkomende straling in harmonie met het lichaam gebracht en is deze niet meer nadelig voor de gezondheid van mens, dier en plant.
Je hoeft dit niet zomaar te geloven - dit kan met de pendel en met spiertesten worden aangetoond.
De harmonisering verandert niets aan de natuurkundige eigenschappen en de technische werking van de straling of elektriciteit, m.a.w. de in huis aanwezige elektrische apparaten, telefoons, pc, tv, etc. blijven gewoon werken als voorheen. Ook heeft het geen invloed op het verbruik, dus er is geen invloed op je energierekening.

Deze methode werkt supersnel.
Zelfs de energieën van GSM/UMTS- en andere typen zendmasten die in je huis binnendringen kunnen op deze manier onschadelijk worden gemaakt zodat de straling het lichaam niet meer belast.
Na de healing controleer ik met de biotensor of de straling inderdaad is geharmoniseerd, zodat je dit ook zelf kunt zien. Ook kan met de pendel het effect van de straling op je lichaam vóór en na de neutralisatie zichtbaar worden gemaakt. Het effect is onmiddellijk en duidelijk zichtbaar en voor gevoelige mensen ook voelbaar.
Slechts één huisbehandeling is nodig voor een blijvend resultaat!


Voordelen van deze methode
Met deze effectieve methode is het niet meer nodig om voor ieder elektrisch apparaat in je huis een apart stralingsbeschermingselementje te kopen of om altijd een stralingsbeschermingsproduct bij je te dragen. En vergeleken met sommige andere stralingsbescher-mingsproducten die je centraal in je huis kunt neerzetten, ben je met deze methode veel minder geld kwijt. Eén bezoek bij je thuis en je hele huis is beschermd.
Bovendien is er, voor zover mij op dit moment bekend, geen enkele methode die aardstralen volledig kan harmoniseren, zodat ze niet meer belastend zijn. Is er een aardstraal aanwezig in je huis, dan zal dit blijken tijdens het meten met de biotensor en dan wordt deze ook meegenomen in de harmonisatie.


Zelfs voor je auto
Niet alleen dat, ook je auto wordt blijvend geharmo-niseerd. Dus waar je ook heen rijdt, binnenin je auto heerst een stralingsgeharmoniseerde omgeving, ongeacht welke straling er van buiten je auto binnenkomt. Deze straling wordt bij binnenkomst in de auto meteen geharmoniseerd. Ook mobiele telefoons en laptops worden zodanig geharmoniseerd dat deze ook buitenshuis, buiten de "geharmoniseerde zone" dus, geharmoniseerd en daardoor veilig blijven, waar je ook bent.


Bijzondere eigenschappen van deze methode
Het bijzondere van deze methode is dat de werking blijvend is, zelfs al schaf je nieuwe apparaten aan voor in je huis en zelfs al zou er een zendmast bij jou in de buurt worden geplaatst die er nog niet stond ten tijde van de huisbehandeling. Ook als een al aanwezige zendmast wordt vervangen door een ander, krachtiger type met een groter bereik of een andere technologie. Niets van dit alles maakt uit, de straling in jouw huis is voor eens en altijd geharmoniseerd, zo krachtig werkt deze healingtechniek. Dit komt door de harmonisatie van de plek (je woning), die alle daarin binnenkomende straling onmiddellijk harmoniseert en voor het lichaam onschadelijk maakt. Alleen wanneer je gaat verhuizen, zou je voor je nieuwe woning weer een huisbehandeling moeten aanvragen om ook deze nieuwe leefruimte stralingsveilig te maken.

Met deze methode kan ik zelfs precies aangeven waar ik de straling graag geharmoniseerd wil hebben en waar niet. Ik heb daarmee geëxperimenteerd in een groot kantoorpand, waar de atmosfeer door de straling van de vele PC’s, grote kopieermachines, talloze telefoons, mobieltjes, enz. zeer nadelig was voor de gezondheid. Ik heb daar een deel van één van de vele verdiepingen geharmoniseerd. Niet de hele verdieping, nee, een precies geformuleerd deel van deze verdieping. De pendel toonde na de behandeling aan dat alle schadelijke velden en stralingen in het behandelde deel lichaamsvriendelijk waren geworden en dat meteen aan de andere kant van de denkbeeldige grens van het behandelde gebied de straling nog steeds even belastend was als daarvóór. De wetenschap zal onmiddellijk zeggen dat dat niet kan, omdat straling niet ergens zomaar ophoudt. De straling houdt ook niet op, maar de aard ervan wordt in de geharmoniseerde ruimte veranderd. Daarom maakt het ook niet uit of je een nieuw apparaat je huis binnenhaalt of dat ze een nieuwe zendmast bij je in de buurt opstellen.
En wat je mobiel betreft: die blijft na mijn behandeling zoals gezegd ook buiten je huis veilig en onschadelijk in het gebruik!


Hoe weet je of deze methode echt werkt?
Zoals hierboven vermeld, verandert er niets aan de natuurkundige eigenschappen en de technische werking van de elektriciteit en de straling, de magnetische velden, de hoogfrequente of laagfrequentie elektromagnetische velden, al of niet gepulst, het blijft allemaal zoals het was. Ook de kracht van de straling en de hoeveelheid ervan veranderen niet. Wat er verandert is het effect op het menselijk lichaam en op andere levende wezens. Met de biotensor toon ik aan dat de straling in de algemene ruimte van je huis, in de buurt van apparaten, in de buitenlucht (je tuin of balkon) en op alle andere denkbare plekken, door de huisbehandeling verandert wat betreft de uitwerking die de straling heeft op jouw lichaam. Ook met spiertesten is dit heel duidelijk aan te tonen. En gevoelige mensen zullen het zelf kunnen voelen. Als je zelf kunt pendelen, met de biotensor kunt werken of spiertesten kunt uitvoeren, ben je welkom om mee te pendelen en te testen. Het zou leuk geweest zijn als Mesaru Emoto een waterkristallentest gedaan zou hebben in een met deze methode geharmoniseerde woning! Iedereen die denkt een meetmethode te hebben die geschikt is om het effect van straling op het menselijk lichaam of de aura te meten, of op planten of dieren, of op de boviswaarde in een ruimte, is welkom om te meten terwijl ik aan het werk ben.


Aardstralen
Het is ook mogelijk om aardstralen te harmoniseren met behulp van deze zelfde methode. Indien je weet of vermoedt dat je last hebt van aardstralen, dan kan een afspraak ook voor jou beslist de moeite waard zijn. De neutralisatie van de aardstralen is eveneens eenmalig en blijvend. Ook hoef je geen voorwerpen aan te schaffen - deze ene behandeling is voldoende en voor zover mij bekend de enige behandeling die echt voor 100% de straling onschadelijk maakt en ook voor 100% blijvend is. De straling wordt niet afgebogen of verlegd, en ook niet afgezwakt. De straling wordt geharmoniseerd waardoor deze het lichaam niet meer belast. Lees hier de ervaring van een cliënt na de neutralisatie van aard-stralen op zijn erf.


Wat is er allemaal in de behandeling inbegrepen?
Bij een huisbehandeling/stralingsneutralisatie zijn de volgende elementen inbegrepen:
*Je hele woning wordt door de engelen zodanig geharmoniseerd dat alle daarin aanwezige en alle daarin binnenkomende straling onbelastend wordt voor het lichaam en de gezondheid.
*Dit is inclusief alle in huis aanwezige apparatuur, elektrische bedrading, de meterkast, enz.
*Tevens wordt alles wat bij je woning hoort ook meegenomen, zoals balkon, tuin, schuurtje, garage, tuinhuisje, etc.
*Ook wordt je auto (of auto's) geharmoniseerd. Je auto zal een stralingsveilige plek zijn, waar deze zich ook bevindt. Straling van buiten wordt geharmoniseerd zodra deze de auto binnendringt, ook met de ramen of het dak open.
*Indien er sprake is van een aardstraal, wordt deze eveneens blijvend geharmoniseerd.
*Mobiele telefoons en laptops (en vergelijkbare apparaten zoals iPads etc.) worden zodanig geharmo-niseerd dat ze ook buitenshuis geharmoniseerd blijven. Je mobiele telefoon geeft geen schadelijke straling meer af, waar je ook bent.
*Zelfs het volgende is het geval. Degenen die bewust voor stralingsneutralisatie gekozen hebben, zullen ondervinden dat wanneer mobiele telefoons, laptops en ook auto's vervangen worden, de nieuwe ook weer stralingsvrij zijn. De engelen hebben toegezegd dat zij deze zaken die je buitenshuis gebruikt, dus buiten de geharmoniseerde zone, bij vervanging ook weer zullen harmoniseren. Dus als je je mobieltje verliest, of je wilt gewoon een keer een nieuwe, of hij wordt gestolen, of je krijgt er een cadeau, en je hebt destijds bewust gekozen voor stralingsneutralisatie, dan zullen de engelen het nieuwe apparaat voor je harmoniseren. Dit gaat ook op voor auto's.
Het geldt niet voor mensen die niet bewust voor stralingsneutralisatie gekozen hebben. Hierbij kun je denken aan huisgenoten, die er geen bezwaar tegen hebben dat jij graag de straling geneutraliseerd wilt hebben, maar die zich er verder eigenlijk niet mee bezig houden en zich om straling niet druk maken. Bij hen zullen de engelen eventuele nieuwe laptops, auto's e.d. niet harmoniseren.
Een aparte categorie betreft jonge kinderen. Als ouder mag je ervoor kiezen dat je kind een stralingsveilige mobiel heeft. De engelen zullen eventuele volgende mobiele telefoons van je kind harmoniseren, net zolang tot het kind oud genoeg is om zelfstandig te beslissen of het dit wil of niet. Indien het kind oud genoeg is en er niet om geeft, zullen de engelen ophouden om nieuwe mobieltjes van dit kind te harmoniseren. Voor de engelen staan de eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking voorop en daarom hebben zij dit zo besloten.
*Je ontvangt een certificaat van mijn praktijk waarin de harmonisatie staat beschreven. Hierin kun je op elk moment nog eens nalezen wat er is geharmoniseerd en wat de harmonisatie precies inhoudt.


Hoe blijvend is de harmonisering/neutralisatie?
De harmonisering is 100% blijvend. Het effect zal niet verminderen en niet verdwijnen, ook niet wanneer de omstandigheden in of buiten je woning veranderen. De harmonisering blijft in stand zolang de aanvrager(s) van de huisbehandeling in de woning wonen.
Wanneer je je woning vaarwel zegt, zullen de engelen de harmonisatie ongedaan maken. (Je kunt het dus niet als pluspunt van je woning vermelden bij eventuele verkoop.) Dit doen ze omdat voor hen het zelfbeschikkingsrecht en de eigen keuze van mensen absoluut voorop staan. De nieuwe bewoners dienen dus zelf voor stralingsharmonisatie te kiezen, indien zij dat wensen.
Om jouw nieuwe woonsituatie ook weer stralingsveilig te maken kun je een nieuwe huisbehandeling aanvragen.
Mobieltjes, laptops, iPads, e.d. zullen over het algemeen heel wat makkelijker uit je leven verdwijnen en vervangen worden dan een woning. Je kunt ze verliezen, moeten vervangen, een nieuw model willen, enz. Voor deze zaken bieden de engelen mensen een geweldige tegemoetkoming. Deze is hierboven uiteen-gezet bij Let op.


Garantie
Ik geef een garantie van 5 jaar op het resultaat van de stralingsharmonisatie/huisbehandeling. Niet omdat deze harmonisatie slechts 5 jaar in tact zou blijven, maar omdat ik ergens een grens moet trekken. Mocht je op een bepaald moment het gevoel krijgen dat de stralingsneutralisatie niet goed meer werkt, dan zal ik op afstand voor je uitpendelen wat er aan de hand is en zonodig de harmonisatie herstellen. De ervaring leert dat de harmonisatie normaal gesproken niet zal verminderen en ook niet zal verdwijnen. Kijk hiervoor onder het kopje Hoe blijvend is de harmonisering? Toch kan het soms gebeuren dat de harmonsiatie "eruit valt". Dit heeft meestal te maken met de mensen in de woning. Ongeloof of twijfels over de stralingsneutralisatie of grote (inter)menselijke disharmonie in huis kan de stralingsharmonisatie beïnvloeden. Je bent te allen tijde welkom, ook na de 5-jarige garantieperiode, om contact op te nemen als je het idee hebt dat er iets niet goed is wat de harmonisatie betreft en dan zal ik (kosteloos) uitzoeken wat er aan de hand kan zijn.


Wat kost het?
De prijs om alle straling in je huis, je tuin, op je balkon, van je mobiele telefoon en zelfs in je auto blijvend te harmoniseren ligt ver onder het bedrag dat je zou betalen indien je dit allemaal zou proberen te bereiken met andere methoden die beschikbaar zijn. Ik heb het bewust betaalbaar gehouden, hoewel ik de waarde van de dienst die de engelen hiermee de mensheid bewijzen letterlijk van onschatbare waarde vind.
De prijs van een huisbezoek om de in jouw huis aanwezige straling vast te stellen en de schadelijke werking ervan geheel te neutraliseren bestaat uit een basistarief van €75,- voor reiskosten en geïnvesteerde tijd en daarnaast €250,- voor het neutraliseren van alle in het huis aanwezige straling, dus in totaal €325,- per woning. Dit is inclusief alles wat hierboven is genoemd en inclusief de garantie.

Het basistarief van €75,- betaal je vooruit bij aanvraag van het consult. De resterende €250,- kan op de dag van de huisbehandeling contant betaald worden.
Je mag dit laatste bedrag ook vooraf betalen; in dat geval dient het gehele bedrag uiterlijk een week vóór het afgesproken huisbezoek op mijn rekening te staan. (Klik hier voor mijn betalingsgegevens.)
Je hoeft verder geen apparaten of andere producten aan te schaffen, want je hebt verder niets nodig. (Eventueel kun je nog wel iets aanschaffen om jezelf te beschermen op andere plaatsen dan in je eigen huis en je eigen auto - op internet zijn daarvoor allerlei producten te vinden. Ik vind bijvoorbeeld deze armbandjes een  goed product:
http://www.morgenisnu.nl/products/Antistraling-Armband-.html.

Voor kantoren, bedrijfspanden, scholen, kinderdagver-blijven, hotels, openbare gebouwen, kassen, stallen, etc. geldt een aangepast, zakelijk tarief, afhankelijk van de grootte en aard van het pand, de aard van de daarin aanwezige apparatuur en eventuele andere relevante factoren. Vraag gerust om informatie: marikenzwart@upcmail.nl.


Vraag een huisbehandeling aan
De harmonisatie vindt zoals gezegd bij jou thuis plaats. Vooralsnog worden de huisbehandelingen beperkt tot locaties binnen Nederland.
Voor locaties buiten Nederland is behandeling op afstand mogelijk, die net zo effectief werkt, zie hieronder.

Om een huisbehandeling aan te vragen, klik hier.


Je werkplek
Indien je enthousiast bent over deze methode, denk dan ook eens aan je werkplek. Als je op je werk bijvoorbeeld veel achter de PC zit, zou het heerlijk zijn als je ook daar gevrijwaard bent van schadelijke straling. Wellicht kun je dit onder de aandacht van je baas brengen. Ik ben beschikbaar om kantoren, bedrijfspanden, hotels, scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, openbare gebouwen, agrarische bedrijven, maneges, enz. stralingsveilig te maken. Hiervoor geldt een aangepast, zakelijk tarief, afhankelijk van de grootte en aard van het pand, de aard van de daarin aanwezige apparatuur en eventuele andere relevante factoren.
Je kunt hierover contact met mij opnemen door te mailen naar: marikenzwart@upcmail.nl.


Voor aanvragen buiten Nederland
Ligt de locatie niet in Nederland, dan is behandeling op afstand mogelijk. Dit werkt even goed als behandeling middels huisbezoek. Op afstand kan zowel gemeten als geneutraliseerd worden.
Wanneer je als particulier een stralingsneutralisatie op afstand bestelt, hoef je het basistarief van €75,- niet te betalen en betaal je alleen het bedrag van €250,-. Daar staat tegenover dat je niet met eigen ogen het meten met de biotensor en/of pendel voor en na de behandeling kunt zien.
Ook bij behandeling op afstand kunnen balkon, tuin, erf, auto's en mobiele telefoons meegenomen worden. Alle hierboven omschreven onderdelen van de behandeling gelden ook voor de afstandsbehandeling.


Ervaringen van cliënten
Klik hier om reacties van cliënten te lezen.


Home
Let op