Het belang van vergeving
Wat is vergeving eigenlijk?
Vérstrekkende gevolgen van vergeving op zielsniveau
Hoe gaat een vergevingssessie in zijn werk?
Privacy en vertrouwelijkheid
Wat heb ik nodig om een vergevingstraject te doen?
Boek een vergevingstraject

Het belang van vergeving

Jezelf of een ander vergeven is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen ... voor jezelf!
Het niet willen of niet kunnen vergeven van jezelf of van anderen heeft een grote invloed op je hele systeem. Het vormt, zoals alle negatieve emoties, blokkades in je lichaam die het functioneren ervan belemmeren en tot klachten kunnen leiden. Ook psychisch vormen wrok, haat, verwijt, spijt en pijn grote belastingen die je aanzienlijk in de weg kunnen zitten. Het kan je spirituele groei doen stagneren en het je onmogelijk maken goede dingen in je leven toe te laten. Niet zelden blijkt dat het niet vergeven hebben, echt verder komen met problemen die je ervaart in de weg staat en de boel maar niet wil verbeteren, wat je ook probeert.

Zowel zelfverwijt als het niet kunnen vergeven van anderen kunnen dan ook het ontvangen van healing in de weg staan. Er kan je nog zoveel goeds aan genezende en weldadige energieën en onvoorwaarde-lijke liefde worden toegezonden in een healing, maar als je het niet kunt binnenlaten, bijvoorbeeld omdat je (onbewust) vindt dat je het niet verdient, zal het je niet bereiken en niet werkzaam voor je kunnen zijn. Het kan daarom noodzakelijk zijn om eerst aan vergeving te werken, voordat een healing zin heeft.


Wat is vergeving eigenlijk?

Als je verschillende bronnen opslaat om erachter te komen wat vergeving is, zul je verschillende opvattingen tegenkomen. Ik versta onder vergeving dat het terugdenken aan dat wat gebeurd is, geen heftige negatieve gevoelens meer in je oproept. Als het vergeving van jezelf betreft, dan roept het gebeurde geen schuldgevoel of schaamte meer in je op, of grote spijt. Als het vergeving van iemand anders betreft, dan weet je dat je vergeven hebt als het terugdenken aan het gebeurde of aan de persoon geen gevoelens van haat, woede, machteloosheid, intens verdriet, wrok of wraak meer in je oproept. Dat wil niet zeggen dat het je niet meer raakt wat er is gebeurd, maar wel dat je er vanuit een heel andere plek in jezelf naar kunt kijken - een plek van acceptatie, van wijsheid en van vrede.

Vergeving betekent niet dat je goedkeurt wat er is gebeurd, of dat het niet erg zou zijn of niet uit zou maken. Het betekent ook niet dat het je koud laat of dat het oké is als het weer zou gebeuren. Vergeving betekent dat jij niet meer gepijnigd wordt door wat er heeft plaatsgevonden. Vergeving doe je dan ook voor jezelf, het is een genezingsproces dat je bewust aangaat, waar je voor kiest omdat je jezelf wilt genezen van de pijn. Vergeving is geen plicht en je kunt het niet eisen van jezelf, noch opleggen aan anderen. Je kunt er wel voor KIEZEN, omdat je inziet dat niet vergeven jouzelf ernstige schade berokkent en dat het erg zwaar is om met je schuldgevoel of je haat te blijven rondlopen.

Het gaat er dus niet om dat een ANDER jou moet vergeven. Mocht jij iemand iets hebben aangedaan, dan is het enige dat in jouw macht ligt dat je jezelf vergeeft en lering trekt uit wat je hebt gedaan. Je hebt geen macht over wat een ander doet. Of een ander jou wel of niet vergeeft, is het persoonlijke proces van die ander. Daar gaan jij en ik niet over. Maar waar jij wel over gaat, is over jouzelf en jouw eigen proces. Gelukkig ben je er ook niet afhankelijk van of een ander jou vergeeft of niet. Het is mogelijk jezelf te vergeven en zo genezing te bewerkstelligen voor jezelf. Door te beseffen wat je hebt gedaan, jezelf te vergeven EN het proces van de ander volledig te respecteren, of deze je ooit zal vergeven of niet, geef je de ander ook een geschenk. Dat zal diegene op bepaalde niveaus ook weer helpen in zijn eigen proces. Als je iemand toestaat om jou nooit te vergeven, dan haal je daarmee heel veel negatieve verbindingen tussen jullie weg en dit geschenk van respect en vrijheid aan de ander werkt genezend voor allebei, of je dit ooit verwoordt aan diegene of niet.

Zolang je nog niet vergeven hebt, kun je je vaak niet voorstellen dat het mogelijk is om wat gebeurd is, te vergeven. Laat dat je er niet van weerhouden om het proces van vergeving aan te gaan. Je doet het immers voor jezelf, als moedige en liefdevolle daad van het bewust aangaan van genezing. Soms is deze daad zelfs noodzakelijk; mensen die vreselijke dingen hebben meegemaakt hebben zich niet zelden gerealiseerd dat als ze geen werk zouden maken van vergeving, ze aan hun negatieve gevoelens ten onder zouden gaan.

Vergeving is beslist werk, het is een innerlijk groei-proces waar je moeite voor moet doen om het voor elkaar te krijgen. Maar je staat daarin niet alleen. Er is grote steun aanwezig voor degene die oprecht naar vergeving streeft.


Vérstrekkende gevolgen van vergeving op ziels-niveau

Het daadwerkelijk vanuit je hart en gewetensvol, met oprechte inzet bezig zijn met een proces van vergeving, heeft op zielsniveau ongelooflijk veel gevolgen. Het is niet in waarde uit te drukken hoeveel goeds je voor jezelf en alle betrokkenen bewerkstelligt wanneer je oprecht en vanuit een zuivere intentie hiermee bezig bent.
Soms bereiken de genezende gevolgen zelfs grotere verbanden, zoals de groep waartoe je behoort (zoals een familie of een bevolkingsgroep). Voorbeeld: stel dat je slachtoffer bent geweest in een land waar zogenaamde "etnische zuiveringen" hebben plaats gevonden. Wanneer jij tot vergeving komt van de daders, draag je daarmee bij aan de mogelijkheid van verzoening van de betrokken bevolkingsgroepen. Jouw individuele proces van vergeving werkt heilzaam door naar deze groepen, ook al zou je nooit over je vergeving praten. Het zal genezend werken en het op een onbewust niveau voor anderen meer mogelijk maken om ook te vergeven.
Vergeving is dan ook niet alleen van belang voor de kwaliteit van jouw leven en je psychische gezondheid, maar heeft zelfs gevolgen die de grenzen van dit leven overschrijden. Je kunt daarbij denken aan je eigen ziel, "karma", en andere levens van jouzelf, in de toekomst en zelfs in het verleden. Op al deze dingen kan vergeving genezend inwerken.

Dat genezing ongelooflijk belangrijk is, blijkt ook wel uit de hulp die geboden wordt uit de Rijken van Licht en Liefde. Bij vergevingssessies zijn altijd hele hoge wezens aanwezig en de energie van vergeving is ongelooflijk mooi om te zien. Vergeving is werkelijk een goddelijk proces.Hoe gaat een vergevingssessie in zijn werk?

Aan de eigenlijke vergevingssessie gaat een op de individuele cliënt afgestemd vergevingstraject vooraf. In dit traject bereid je je voor op de uiteindelijke vergevingssessie. In die sessie worden je door de Engelen krachtige vergevingsenergieën toegezonden. Het traject dient om toe te groeien naar die vergevingssessie, zodat je alsdan klaar bent om deze krachtige energieën daadwerkelijk te ontvangen en toe te laten.

Het vergevingstraject bestaat uit een aantal opdrachten die je zult vervullen om je voor te bereiden op vergeven. Wat de opdrachten precies zijn, hangt af van wie je wilt vergeven (jezelf of anderen, of beide) en van wat je precies wilt vergeven.

* Wat altijd tot het traject behoort

Bij de opdrachten hoort in elk geval dat je openheid geeft over wat er is gebeurd. Dit doe je door het in een e-mail aan mij te vertellen. Het spreken over wat er gebeurd is, heeft een krachtige werking en is een grote eerste stap in het genezingsproces. Het is tevens een noodzakelijke stap. 
Vanzelfsprekend is hierbij absolute vertrouwelijkheid van het grootste belang, om je als cliënt veilig te voelen. Het kan heel moeilijk zijn om iets te vertellen wat je heel veel verdriet heeft gedaan of waar je je voor schaamt. Alle persoonlijke informatie blijft dan ook te allen tijde tussen jou en mij, ook na afloop van het traject. Deze vertrouwelijkheid zal onder geen enkele voorwaarde geschonden worden.

Afhankelijk van je verhaal over wat er is gebeurd, worden de volgende opdrachten bepaald.

* Wat niet tot het traject behoort

Wat er in elk geval niet van je gevraagd zal worden, is om contact op te nemen met degene(n) die jij wilt vergeven of degene(n) die jij iets hebt aangedaan. Mocht je na afloop van het hele traject daar behoefte aan hebben, dan is dat een persoonlijke keus van jouzelf en als je voelt dat dit goed is om te doen, dan zou je dat kunnen doen. Maar het zal niet van je gevraagd worden door mij. De redenen hiervoor zijn de volgende:
Ten eerste kan dit gemakkelijk te moeilijk of te beangstigend zijn en daardoor mensen ervan weer-houden het zo belangrijke vergevingswerk aan te gaan.
Ten tweede is het niet noodzakelijk om de andere betrokkene(n) persoonlijk te benaderen.
Vergevingswerk is eerst en vooral innerlijk werk, dat plaatsvindt in jezelf en voor jezelf. De enige persoon die je ervoor nodig hebt ben jijzelf, en in dit geval ook je vergevingscoach (dat ben ik).
Ten derde is het niet altijd mogelijk om de andere betrokkene(n) te benaderen. Zij kunnen immers al overleden zijn of onvindbaar. Gelukkig is dat geen beletsel om toch tot vergeving te kunnen komen.


* De vergevingssessie zelf

Wanneer je alle voorbereidende opdrachten hebt uitgevoerd, heb je al een groot innerlijk proces doorgemaakt. Er zijn dingen in jezelf verschoven en je voelt je waarschijnlijk nu al anders tegenover het gebeurde staan. Je bent gegroeid.
Wanneer je je op deze manier hebt voorbereid, ben je klaar om daadwerkelijk te gaan vergeven. Hierbij zul je geholpen worden door hoge wezens uit de Rijken van Licht en Liefde. Zij zullen je in de vergevingssessie onvoorwaardelijke liefde en krachtige vergevings-energieën toezenden. Deze sessie vindt plaats op een af te spreken datum en tijd en duurt een half uur. Je zult wat dingen doen ter voorbereiding van de sessie en deze bewust meemaken. Gedurende de sessie van 30 minuten stel je je open voor de energieën die je worden toegezonden. Deze energieën zijn op jou persoonlijk afgestemd. De enorme liefdesenergie die de Gidsen, engelen en andere hoge wezens naar je toebrengen, zullen je helpen om de zielsstap te maken naar vergeving. Het voorafgaande traject heeft je voorbereid om deze vergeving nu echt toe te kunnen laten. Het enige dat nu nog nodig is, is de oprechte intentie om tot vergeving te komen. De rest zal vanzelf gaan.

Na afloop van de vergevingssessie hebben we natuurlijk nog contact om uit te wisselen wat er is gebeurd.
Soms verandert er door de sessie meteen veel voor je en soms duurt het even voor je veranderingen gaat bemerken. Maar je kunt er zeker van zijn dat er enorm veel bewerkstelligd wordt in de vergevingssessie zelf (zie ook Vérstrekkende gevolgen van vergeving op zielsniveau).Privacy en vertrouwelijkheid

Vanzelfsprekend is voor het hele vergevingstraject absolute vertrouwelijkheid van het grootste belang, om je als cliënt veilig te voelen. Het kan heel moeilijk zijn om iets te vertellen wat je heel veel verdriet heeft gedaan of waar je je voor schaamt. Alle persoonlijke informatie blijft dan ook te allen tijde tussen jou en mij, ook na afloop van het traject. Deze vertrouwelijk-heid zal onder geen enkele voorwaarde geschonden worden, daar kun je gerust over zijn. Deze garantie is immers noodzakelijk om je als cliënt vrij te kunnen voelen om dit zo belangrijke en persoonlijke proces aan te gaan.Wat heb ik nodig om een vergevingstraject te doen?

Je hebt de volgende dingen nodig om het vergevings-traject met succes te kunnen doorlopen:

- De oprechte wens om te vergeven: jezelf, iemand anders of meerdere andere mensen, alsmede de wens om meer in het reine te komen met datgene wat er gebeurd is;

- De bereidheid alle opdrachten uit te voeren. De opdrachten vragen innerlijk werk van je, dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld van je vragen om dingen te verwoorden die je liever niet wilt verwoorden of gevoelens te beleven waar je liever vandaan blijft;

- De bereidheid een vertrouwensrelatie aan te gaan met mij als jouw vergevingscoach. Misschien zijn er dingen die je nooit aan iemand zou willen vertellen, en toch is de eerste, absoluut noodzakelijke stap dat je volledige openheid geeft over wat er is gebeurd. Van mijn kant geef ik de verzekering dat alles - maar dan ook alles, bij wijze van spreken elke komma en elke punt, enkel en alleen tussen ons blijft en dat ik deze vertrouwelijkheid te allen tijde respecteer en naleef. Zie ook onder Privacy en vertrouwelijkheid. Het hele proces van vergeving, dat zo intens, diep en persoonlijk is, staat of valt bij jouw volledige oprechtheid en eerlijkheid en daarmee ogenblikkelijk ook mijn volledige betrouwbaarheid waar het gaat om de bescherming van jouw persoonlijke verhaal en alles daaromheen.

- De bereidheid om volkomen eerlijk en oprecht te zijn in het uitvoeren van de opdrachten en in het contact met mij.Boek een vergevingstraject

Als je voelt dat dit de volgende stap is voor jou, dan kun je hier een vergevingstraject boeken:
- als je in Nederland woont: klik hier
- als je buiten Nederland woont: klik hierHome
© Mariken Zwart, 2005-2021. Alle rechten voorbehouden.
English