In mijn werk houd ik mij aan de volgende normen en principes:

- ik doe mijn werk met de grootst mogelijke inzet en integriteit en lever de hoogste kwaliteit waartoe ik in staat ben;

- het oogmerk van een healing- of ander consult is het bevorderen van een betere levenskwaliteit voor de cliënt, waarbij altijd in de lijn van het hoogste goed, doel van de ziel en/of levenspad van de cliënt wordt gewerkt;

- ik werk samen met engelen en andere wezens uit de Hogere Rijken van Licht en Liefde;
ik werk nooit samen met duistere wezens;

- ik gebruik mijn vaardigheden niet om de toekomst te voorspellen. Mijn visie is dat de toekomst niet vaststaat, maar van moment tot moment wordt beïnvloed en gevormd door de keuzes die mensen maken, hun gedachten, acties, gevoelens, overtuigingen en verwachtingen. In mijn werk streef ik ernaar mensen meer bewust te maken van de macht die ze hebben om zelf de richting van hun leven en hun toekomst te bepalen;

- ik behandel alle persoonlijke gegevens alsmede alle persoonlijke informatie van een cliënt strikt vertrouwelijk en geef geen gegevens of persoonlijke informatie door aan derden;

- ik werk uitsluitend op persoonlijk verzoek van cliënten en niet zonder iemands toestemming (dit betekent dat je niet een healing of ander consult kunt bestellen voor iemand anders - die persoon dient mij zelf te benaderen);

- ik acht mensen verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor het maken van hun eigen keuzes; ik verwijs mensen altijd terug naar hun eigen verantwoordelijkheid en ben er niet op uit om een afhankelijkheidsrelatie tussen mij en de cliënt te creëren; ook oefen ik geen druk uit op mensen om bepaalde dingen te doen of bepaalde keuzes te maken; indien ik een cliënt adviezen geef, is het aan hem/haar om deze adviezen wel of niet op te volgen;

- ik raad alleen vervolgsessies aan in die gevallen waarin ik dit nodig acht; daarentegen staat het een cliënt natuurlijk altijd vrij om uit eigen beweging vervolgsessies aan te vragen;

- hoewel ik in mijn werkterrein te maken heb met materie die zowel subtiel is als soms gecompliceerd of voor mensen onbekend, praat ik hier zo nuchter en gewoon mogelijk over; wanneer iets je niet duidelijk is, vraag dan gerust om uitleg;

- ik geef de garantie dat ik de beste healing geef waartoe ik in staat ben. Ik kan geen garanties geven (en doe dat dus ook niet) met betrekking tot wat het resultaat van een healing zal zijn. Hoe effectief een healing is, hangt van vele factoren af. Voor meer informatie hierover kun je klikken op "Hoe effectief is healing?" (de derde vraag in het rijtje);

- het is mijn overtuiging dat in healing veel afhangt van het bewustzijn van de healer. Ik geloof daarom dat het van groot belang is dat een healer zich blijft ontwikkelen, blijft leren en groeien en blijft werken aan zijn/haar eigen probleemgebieden - en daarom doe ik dat ook.

Terug naar Vraag en antwoord

Home
© Mariken Zwart, 2005-2021. Alle rechten voorbehouden.
English